Sekretariat: 91 433 58 97     

Menu główne

Publikacje nauczycieli

Zobacz także

Mówić poprawnie

Program zajęć logopedyczno - kompensacyjnych kształtujących mowę powstał z potrzeby pomocy uczniom klas I-III Szkoły Podstawowej nr33 w Szczecinie przy ulicy Małopolskiej 22.Celem tego programu jest wdrażanie uczniów do poprawnych i pełnych wypowiedzi. zdaniowych.Jako nauczyciel i wychowawca z 30 letnim stażem widzę potrzebę jak najwcześniejszego wdrażania dzieci do poprawnej artykulacji polskich głosek oraz nauki poprawnej dykcji. Uczniowie rozpoczynający naukę w klasie I mają bardzo różny zasób słownictwa biernego i czynnego,różny i często bardzo niepoprawny sposób artykulacji. Program ten ma im pomóc. Opracowałam go na bazie swoich wieloletnich doświadczeń w pracy logopedycznej z dziećmi. Został on wdrożony we wrześniu 2010r po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną naszej szkoły i po zatwierdzeniu przez Urząd Miejski. Dotyczy przede wszystkim korekty wad wymowy, wywoływania prawidłowego brzmienia głosek źle artykułowanych.

Po przeprowadzonej w miesiącu wrześniu diagnozie okazało się że, najczęściej występującą wadą wymowy wśród badanych uczniów jest seplenienie czyli niewłaściwe wymawianie głosek szeregu syczącego  - [s,z,c dz] oraz szumiącego  -[sz, ż, cz,dż].Kolejną wadą która najczęściej występuje wśród uczniów klas I-III to jest reranie  -czyli niewłaściwa realizacja głoski [ r]. Jedynie w dwóch przypadkach wystąpiło ubezdżwięcznianie.Na zajęcia logopedyczne zapisanych zostało 12 uczniów.Odbywają się one raz w tygodniu. Uczniowie ćwiczą przed lustrem w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu w świetlicy szkolnej. Korektę logopedyczną rozpoczynamy zawsze od ćwiczeń oddechowych.

Celem ich jest wydłużenie fazy wydechu i nauka prawidłowej gospodarki wydychanym powietrzem. W kolejnym etapie przechodzimy do usprawnienia pracy narządów  artykulacyjnych czyli do ćwiczeń języka, warg, podniebienia miękkiego ,szczęki dolnej. Nieodzownym elementem ćwiczeń jest właśnie praca przed lustrem. Uczniowie ćwicząc narządy artykulacyjne jednocześnie obserwują je w lustrze.Kolejnym etapem w korekcie jest uwrażliwienie miejsc odpowiedzialnych za artykulację głoski wywoływanej. Robię to za pomocą szpatułek lub zimnej łyżeczki.Następnie przechodzimy do wywoływania głoski w izolacji.Uczniowie mają możliwość obserwowania i porównywania jak wygląda u logopedy dobrze wymawiana głoska a w jaki sposób sami artykułują, Kolejnym etapem w korekcie logopedycznej jest nauka właściwego łączenia tej wypracowanej głoski z samogłoskami w nagłosie wyrazów a potem kolejno ze spółgłoskami. Wymaga to czasu i każdy uczeń potrzebuje różnego odstępu czasu aby utrwalić poprawnie wybrzmiewaną głoskę. Gdy głoska jest już poprawnie wymawiana w nagłosie przechodzę do ćwiczeń w których wypracowujemy tę głoskę w śródgłosie wyrazów.

Następnym etapem jest zastosowanie wywołanej głoski w wygłosie wyrazów i kolejno w zdaniach aż w końcu w krótkich opowiadaniach i mowie potocznej. Do ćwiczeń wykorzystuję. różnego rodzaju pomoce dydaktyczne : obrazki, napisy, układanki obrazkowe , domino ,ilustracje na których przedstawiane są układy artykulacyjne poszczególnych głosek. W korekcie i wywoływaniu głoski [ r] wychodzę zawsze od głoski[ l] ,ale najważniejsza jest pionizacja języka i usprawnienie czubka języka który odpowiedzialny jest za wibrację i prawidłowe jego drganie.Po wywołaniu prawidłowego brzmienia głoski [ r] w  izolacji postępujemy podobnie metodycznie jak w korekcie seplenienia.Wywołaną głoskę [ r ] łączymy w nagłosie z samogłoskami, następnie gdy uczeń opanuję tę umiejętność to ćwiczymy głoskę [ r ] w śródgłosie i w końcowej fazie  w wygłosie wyrazów.Potem utrwalamy tę głoskę w wyrazach , opowiadaniach i mowie potocznej. Poza głównym celem tego programu czyli wywoływaniem głosek poprawnie brzmiących, ważne są też cele szczegółowe takie jak  rozwijanie słuchu fonematycznego,doskonalenie pamięci słuchowej" koncentracji, analizy i syntezy głoskowo -sylabowej , uwrażliwianie uczniów na piękno polskiej mowy.

Aby udoskonalić procesy koncentracji, spostrzegawczości i pamięci ,prowadzę ćwiczenia z zakresu kinezjologii edukacyjnej Uczniowie przed rozpoczęciem zajęć logopedycznych wykonują ćwiczenia takie jak leniwe ósemki do pisania , leniwe ósemki do ćwiczenia, ruchy naprzemienne, pozycję Dennisona ,pozycję  słonia.Ćwiczenia te. mają pomóc uczniom w lepszej koncentracji i zapamiętywaniu. Kinezjologia edukacyjna nawiązuje do uczenia się przez ruch. Gimnastyka mózgu powoduje że aktywizujemy obydwie półkule mózgowe dzięki czemu mózg  działa całościowo a to z kolei wpływa na szybkość uczenia się. Ćwiczenia te angażują skoordynowane ruchy oczu,uszu,rąk ,pleców i dają łatwość czytania ,pisania ,twórczego myślenia i rozumienia. Ćwiczenia te mają na celu wypracowanie nowych połączeń nerwowych po których biegną impulsy do kory mózgowej ,gdzie odbywa się właściwy proces uczenia się. Twórcą tej metody jest doktor pedagogiki Paul Dennison.Odkrył on że ruch ma ogromny wpływ proces uczenia się i opanowywanie języka. Oprócz ćwiczeń z zakresu gimnastyki mózgu uczniowie doskonalą też słuch fonematyczny. Odpoznają i różnicują różne dżwieki z otoczenia Za pomocą ćwiczeń rytmizujących mowę uczniowie wyróżniają:wyrazy w zdaniach,sylaby w wyrazach ,głoski w sylabach,głoski w wyrazach ,wymyślają rymy do określonych wyrazówwyróżniają pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach wyszukują wyrazy różniące się tylko jedną głoską:
koza -kosa
wyszukują wyrazy które "syczą"..
i te które "szumią": sala sok,synek szkoła ,szufla ,szelki

Ćwiczenia te stosuję w formie zabawy co pozwala uczniom czerpać również radość z prowadzonych zajęć.Niezbędnym elementem terapii logopedycznej jest również pedagogizacja rodziców.Dlatego też każdedziecko uczęszczające na zajęcia logopedyczne posiada zeszyt do współpracy z rodzicami. W zeszytach wpisywane są przykładowe ćwiczenia do pracy w domu .Po zajęciach uczniowie zabierają do domu zeszyty z nowymi ćwiczeniami po to , aby pracować systematycznie każdego dnia w domu, co jest niezbędnym warunkiem powodzenia w terapii. logopedycznej.W ramach pedagogizacji rodziców systematycznie udzielam konsultacji.W miesiącu grudniu przeprowadziłam prelekcję dla rodziców pt. "Jak pomóc dziecku z wadą wymowy?"

W marcu 2011r zorganizuję uczniom Konkurs Recytatorski"Językowe łamańce"Do konkursu tego zapisali się również uczniowie którzy uczęszczają na zajęcia logopedyczne. Jest to kolejny dowód na to że uczniowie systematycznie pracujący pozbywają się bariery i lęku przed mówieniem , lęku który był spowodowany wadą wymowy. Uczniowie ci zaczęli wierzyć we własne siły i w to że są w stanie mówić poprawnie a nawet przed publicznością.Właśnie temu między innymi mają służyć te zajęcia ,aby uczniowie nabrali pewności siebie ,aby w kolejnych etapach edukacji  szkolnej chętnie brali udział w dyskusjach aby ich samoocena była adekwatna do ich możliwości a nie zaniżona. Kolejny etap konkursu recytatorskiego to Międzyszkolny Konkurs Recytatorski który zorganizuję 17 marca w naszej szkole.Wierzę w to że nasi uczniowie zaklasyfikują się do niego i zostaną laureatami. Ale najważniejszym sprawdzianem i testem przydatności tychże zajęć będzie postawa otwartości do ludzi, w dorosłym życiu postawa akceptacji siebie samych.

LOGOPEDA mgr Krystyna Jackowska
Szkoła Podstawowanr33 przy Zespole Szkół Sportowych
Szczecin ul Małopolska 22

Współpracujemy z:     

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

  Akceptuję pliki cookie.
EU Cookie Directive Module Information