Sekretariat: 91 433 58 97     

Menu główne

BIEŻĄCE KOMUNIKATY

KOMUNIKAT 30

 Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego odbędzie się 11 sierpnia 2020 r. w godz. 12:00-14:00 w sekretariacie szkoły.

Przypominamy o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i wytycznych GIS. Prosimy o zabranie ze sobą maseczki ochronnej i własnego długopisu.

 

KOMUNIKAT 29

Obóz sportowy  Sypniewo  07 – 14.08.2020 r.  

 

 

KOMUNIKAT 28

Konto bankowe Rady Szkoły – zmiany rachunku bankowego.

Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych uprzejmie informuje, iż dnia 30 czerwca 2020 r. zostaje zamknięte dotychczasowe konto bankowe w Banku Pocztowym nr 96 1320 1830 3209 3861 2000 0001 . W związku z powyższym proszę nie dokonywać płatności na w/w rachunek.

 

Od dnia 23 czerwca 2020 r płatności  proszę kierować już na nowy rachunek bankowy w PKO BP nr: 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345 

KOMUNIKAT 27

W załączniku przedstawiamy przypomnienie podstawowych zasad przebiegu egzaminu maturalnego i ósmoklasisty wzbogacone o wytyczne GIS w związku z trwającą pandemią.

Załącznik do pobrania 

 

O czym należy pamiętać podczas egzaminu! - kliknij tutaj

KOMUNIKAT 26 – w sprawie stypendiów sportowych dla uczniów z klas o profilu gimnastyka sportowa

Stypendium Sportowe za m-c kwiecień 2020 r. będzie wypłacane od 15 do 19 czerwca 2020 r. w pok. nr 20 w godzinach od 11:00 do 13:00.

W trosce o nasze wspólne zdrowie i bezpieczeństwo w celu odebrania świadczenia w gotówce, prosimy o wcześniejsze umawianie wizyt w Szkole drogą telefoniczną pod numerem 91 434 44 32 w godzinach od 8:00 do 13:00.

Osoby uprawnione, które wyrażą chęć otrzymania stypendium przelewem na rachunek bankowy proszone są o taką informację na adres mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Anek Nr 1 do Decyzji Nr 13 w sprawie stypendiów sportowych dla uczniów z klas o profilu gimnastyka sportowa – do pobrania

 

KOMUNIKAT 25

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur podczas przerwy wakacyjne w oddziale przedszkolnym w SP Nr 33 wraz z informacją dla rodziców, poniżej w załącznikach.

 
KOMUNIKAT 24

Ósmoklasiści,

zapraszamy na wirtualne spotkanie z nami!

10 czerwca 2020 r. godz. 14 (środa)

 Link do spotkania:
https://jaroslawduda.clickmeeting.com/nabor-do-xii-liceum-ogolnoksztalcacego

 

 Masz pytania? Napisz do nas:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

KOMUNIKAT 23

O czym należy pamiętać podczas egzaminu! - kliknij tutaj

KOMUNIKAT 22 - obiady dla uczniów klas 0-III SP

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

w związku z powrotem dzieci z klas SP 0-III do szkoły, wznawiamy wydawanie posiłków. Uczniowie, korzystający dotychczas z obiadów, posiadają niewykorzystane środki z miesiąca marca, które zostaną przeznaczone na zapewnienie im wyżywienia w kolejnych tygodniach. Nadpłata w większości przypadków pokrywa okres żywienia do 12.06. br.

O dalszych wytycznych będziemy informować Państwa na bieżąco.

KOMUNIKAT 21 procedura dla rodziców uczniów klas I-III SP Nr 33
PRACA W ODDZIAŁACH I-III SP Nr 33 W OKRESIE EPIDEMII COVID-19.

 KOMUNIKAT 20 - w sprawie otwierania oddziałów I-III SP  w okresie epidemii COVID-19.

Szanowni Państwo,

1. Od dnia 25.05.2020 r. szkoła będzie prowadziła zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki dla uczniów klas I-III SP. Nie jest to powrót do pracy sprzed 12.03.2020 r., a praca w czasie zmienionych warunków.
Nauczyciele nadal będą realizowali podstawę programową metodą zdalnego nauczania dla wszystkich uczniów. 
Posłanie dziecka do placówki nie zwalnia z realizacji zadań związanych z kształceniem zdalnym.

2. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani posłaniem dziecka do placówki, należy:

KOMUNIKAT 19 - procedura dla rodziców dzieci z oddziału "O"
PRACA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM SP Nr 33 W OKRESIE EPIDEMII COVID-19.

 

KOMUNIKAT 18 - Obiady dla  dzieci z oddziału "O" i nauczycieli

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

w związku ze stopniowym powrotem dzieci do szkoły, wznawiamy wydawanie posiłków. Uczniowie, korzystający dotychczas z obiadów, posiadają niewykorzystane środki z miesiąca marca, które zostaną przeznaczone na zapewnienie im wyżywienia w kolejnych tygodniach. Od poniedziałku, tj. 18.05.br., zapraszamy zadeklarowane dzieci z kl. „O”.
Będziemy Państwa informować na bieżąco odnośnie dalszych kroków.

Zapraszamy do korzystania z obiadów również Nauczycieli z naszej szkoły.

Szczegółowe informacje w artykule Obiady

KOMUNIKAT 17 
Harmonogram przeprowadzenia prób sprawności fizycznej dla dzieci kandydujących do klas sportowych 
Nabór do SP33 - NOWA PROCEDURA

 KOMUNIKAT 16 Zarządzenie Dyrektora Szkoły

ZARZĄDZENIE Nr 11
Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie 
z dnia 11 maja 2020 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 7
w sprawie wprowadzenia w 
Zespole Szkół Sportowych Szkolnego Systemu Nauki na Odległość  
–  kliknij tutaj
 

KOMUNIKAT 15 

- w sprawie otwierania przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zasad przeprowadzania naboru - kliknij tutaj

 

  Szanowni Państwo,

1. Od dnia 18.05.2020 r. planujemy otworzyć oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 33.

2. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani posłaniem dziecka do placówki, należy:

a. zapoznać się z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 5.05.2020 r. w sprawie wymagań umożliwiających wznowienie funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin oraz Komunikatem w sprawie otwierania przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i zasad przeprowadzenia naboru, (do pobrania- kliknij tutaj)

b. wypełnić wniosek (do pobrania - kliknij tutaj) i wysłać go drogą elektroniczną na adres sekretariatu szkoły:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  do dnia 14.05.2020 do g.14:00, 

c. oryginał wniosku z własnoręcznym, czytelnym podpisem (każdego z rodziców) musi zostać doręczony do szkoły w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do placówki.

3. Dziecko zostanie przyjęte do oddziału po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku.

4. Informacja o przyjęciu/nieprzyjęciu dziecka zostanie Państwu podana telefonicznie w dn. 15.05.2020 r. do g. 15.00.

 

KOMUNIKAT 14 - Zmiana dni wolnych w Zespole Szkół Sportowych

Szczegółowe informacje w artykule - Komunikaty dyrektora

 

KOMUNIKAT 13 - Nabór 2020 Szkoła Podstawowa

Szanowni Rodzice dzieci kandydujących do klasy I szkoły podstawowej,

informujemy, że w zakładce Dokumenty na stronie https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty znajduje się Zarządzenie Prezydenta Miasta Szczecin Nr 158/20 z dnia 26 marca 2020 r.  zmieniające terminy rekrutacji.

W związku z przedłużeniem ograniczenia funkcjonowania szkół do 26 kwietnia 2020 r., o ile nie będzie kolejnej zmiany, terminy rekrutacji będą liczone od tej daty.

W szczególności prosimy o zwrócenie uwagi na terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, które będą musiały odbyć się w ciągu 5 dni roboczych od dnia odwołania ograniczenia funkcjonowania szkoły.

Ustalone przez szkołę  terminy przeprowadzenia prób sprawności fizycznej zostaną zamieszczone na stronie naboru w zakładce Dokument oraz na stronie naszej szkoły.

Bardzo prosimy o śledzenie komunikatów zamieszczanych na stronie naboru, w zakładce Aktualność, gdzie na bieżąco publikowane są informacje dotyczące rekrutacji do kl. I szkół podstawowych.

 

KOMUNIKAT 12 - Zarządzenie Dyrektora Szkoły

ZARZĄDZENIE Nr 7

Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie 
z dnia 25 marca 2020 r.

 w sprawie wprowadzenia w Zespole Szkół Sportowych Szkolnego Systemu Nauki na Odległość  –  kliknij tutaj

 

KOMUNIKAT 11 - dla Słuchaczy SPdD Nr 4

Szanowni Słuchacze, Rodzice, Opiekunowie,

kontakt ze Szkołą Podstawową nr 4 dla Dorosłych wyłącznie drogą telefoniczną w godz. od 10:00 do 14:00 oprócz czwartków.

 

KOMUNIKAT 10

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

w związku z decyzją o zawieszeniu działalności placówek oświatowych do 14 kwietnia br., uprzejmie prosimy o nie dokonywanie żadnych płatności z tytułu obiadów szkolnych. W najbliższym czasie poinformujemy Państwa o dalszym postępowaniu. 

KOMUNIKAT 9 - Zarządzenie Dyrektora Szkoły

ZARZĄDZENIE Nr 6

Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie
z dnia 25 marca 2020 r.

 w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół Sportowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2019/2020. kliknij tutaj

KOMUNIKAT 8 - Filharmonia 

Filharmonia zaprasza na Rodzinny koncert w każdym domu. 22 marca 2020 r. godzina 17:00 online.

Wśród wokalistów nasza uczennica XII LO Daria Zając.

„I żyli długo i w Szczecinie, czyli to co piękne w naszym mieście”

Szczegóły na stronie:

https://filharmonia.szczecin.pl/aktualnosci/1330-Rodzinny_koncert_w_kazdym_domu

 

KOMUNIKAT 7 - Nabór 2020

Testy sprawnościowe w dniach 12.03 i 17.03 br. nie odbędą się. Nowy termin zostanie ustalony po 25.03.2020 r.

 

KOMUNIKAT 6 - Obiady

 Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

w związku z decyzją o zawieszeniu zajęć dydaktycznych od dnia dzisiejszego oraz zamknięciu placówek od poniedziałku, informujemy, że wydawanie obiadów zawieszone jest do dnia 25.03.br.  Na chwilę obecną, kwotę za opłacone dni posiłkowe od 12.03 d 25.03, należy odliczyć przy okazji płatności za miesiąc kwiecień.

 

KOMUNIKAT 5 - Świetlica Szkolna

Od Wychowawców świetlicy szkolnej - kliknij tutaj

KOMUNIKAT  4 - Apel do Rodziców

Szanowni Rodzice!

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i młodzieży w związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, ponownie apelujemy o:

 • unikanie miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi,
 • dla własnego bezpieczeństwa ograniczenie do minimum przemieszczania się oraz wychodzenia  domu,
 • śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej dotyczących sytuacji epidemiologiczej.

Uczniowie powinni wykorzystać ten czas do samodzielnej pracy w domu, korzystając z materiałów dydaktycznych.

 

KOMUNIKAT 3 - Bezpieczeństwo rodziców i dzieci

Rodzicu,

 ze względu na bezpieczeństwo Twoje i Twojego dziecka

 • bieżąco publikowane komunikaty o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły, przedszkola;
 • unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (komunikacja publiczna, centra handlowe);
 • przestrzegaj zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie;
 • przysługuje Ci zwolnienie od pracy z powodu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do lat 8 w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko, z powodu COVID-19, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 7 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) - ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645 z późn. zm.), przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni;
 • jeśli możesz załatwiaj sprawy, które nie wymagają osobistych kontaktów drogą telefoniczną, mailowo, a płatności dokonuj przelewem;
 • ze względu na zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych w całym mieście w różnych instytucjach, urzędach może wystąpić duża absencja na stanowiskach pracy - prosimy o wyrozumiałość 
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji
 • w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę - dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • korzystaj na bieżąco z systemów komunikacji z nauczycielami, na których zamieszczone będą materiały dydaktyczne wysyłane przez nauczycieli do samodzielnej pracy uczniów w domu.

 

KOMUNIKAT 2 - Odwołanie konkursów szkolnych

Z przyczyn niezależnych od szkoły Szkolny Dzień Mózgu, Wieczór z Norwegią oraz Gala konkursu „Ogrody pływające - czyli Szczecin 2050”  odbędą się w innym terminie, o czym zostaną Państwo poinformowani przez organizatorów.  

Wyniki konkursu TWÓRCZOŚCI PLASTYCZNEJ I LITERACKIEJ „Ogrody pływające - czyli Szczecin 2050” zostaną opublikowane 19 marca br.


KOMUNIKAT 1 - Decyzja MEN


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w dniach 12-25.03.2020 r.

Szanowni Państwo, 
decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.  
W załączeniu przekazuję komunikat – proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią i poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zawieszeniu zajęć.  
Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

Z poważaniem, 
Anna Ostrowska
Rzecznik prasowy MEN

Załącznik – Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych – komunikat MEN (WORD)

 

Współpracujemy z:     

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

  Akceptuję pliki cookie.
EU Cookie Directive Module Information