Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template

Podręczniki 2020/21

 

 


 KLASA 1A, 1B

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Nr dopuszczenia

Język polski

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska/ Nowa Era

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 1, część 1

1014/1/2019)

Język angielski

 

Podręcznik po teście diagnostycznym

 

Język niemiecki

 

Podręcznik po teście diagnostycznym

 

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, K. Wej/ Nowa Era

MATeMAtyka 1 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
MATeMAtyka 1 
Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy

971/2/2020

Historia

Łukasz Kępski, Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski/ Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Historia 1. Ślady czasu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakresy podstawowy i rozszerzony

1102/1/2020

WOS

A.Janicki,

J.Kięczkowska,

M.Menz/ Nowa Era

W centrum uwagi.

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres podstawowy.

1034/1/2019

 

Biologia

B. Jakubik ,

R. Szymańska/

Operon

Biologia 1

Zakres rozszerzony

1056/1/2019

Geografia

Roman Malarz,
Marek Więckowski

/Nowa Era

„Oblicza geografii 1” zakres podstawowy

983/1/2019

Chemia

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod/ Nowa Era

To jest chemia 1 Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań (bez kart pracy)

994/1/2019

Fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa/ Nowa Era

Odkryć fizykę 1

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

1001/1/2019

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma/ Nowa Era

Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponad gimnazjalnych, zakres podstawowy.

426/2012

Informatyka

Grażyna Koba/ Migra Sp.z o.o.

Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych.

Zakres podstawowy. Klasa I

1042/1/2019

 


KLASA 1C (sportowa)

 

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Nr dopuszczenia

Język polski

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Aleksandra Wróblewska/ Nowa Era

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 1, część 1

1014/1/2019)

Język polski

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena Kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska/ Nowa Era 

 Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 1, część 2 

1014/2/2019

Język angielski

 

Podręcznik po teście diagnostycznym

 

Język niemiecki

 

Podręcznik po teście diagnostycznym

 

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, K. Wej/ Nowa Era

MATeMAtyka 1 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
MATeMAtyka 1 
Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy

971/2/2020

Historia

Łukasz Kępski, Jakub Kufel, Przemysław Ruchlewski/ Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Historia 1. Ślady czasu. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakresy podstawowy i rozszerzony

1102/1/2020

WOS

A.Janicki,J.Kięczkowska, M.Menz/ Nowa Era

W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

1034/1/2019

Biologia

B. Jakubik ,

R. Szymańska/

Operon

Biologia 1 .

Zakres rozszerzony

1056/1/2019

Geografia

Roman Malarz,
Marek Więckowski Paweł Kroh
/Nowa Era

„Oblicza geografii 1” –zakres rozszerzony

973/1/2019

Chemia

Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod/ Nowa Era

To jest chemia 1 Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Podręcznik ze zbiorem zadań (bez kart pracy)

 

994/1/2019

Fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa/ Nowa Era

Odkryć fizykę 1

Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

Jarosław Słoma/ Nowa Era

Żyję i działam bezpiecznie. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponad gimnazjalnych, zakres podstawowy.

426/2012

Informatyka

Grażyna Koba/ Migra Sp. z o.o.

Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych.

Zakres podstawowy. Klasa I

1042/1/2019


KLASA 2A

Przedmiot

Autor/Wydawnictwo

Tytuł

Nr dopuszczenia

Język polski

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska/
Nowa Era

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum.
Klasa 2 część 1

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego
i technikum.
Klasa 2 część 2

1014/3/2020

 

 

1014/4/2020

Język angielski

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak/ Pearson

FOCUS SECOND EDITION
POZIOM 3

947/3/2019

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak/ Pearson

Focus 3 (od listopada, we wrześniu i październiku jeszcze obowiązuje stary podręcznik Focus2)

SPP: 948/3/2019
NPP: 947/3/2019

Język niemiecki

Birgit Sekulski,
Nina Drabich, Tomasz Gajownik, Cezary Serzysko
/Pearson

Infor aktuell 2- kontynuacja

1026/2/2019

Birgit Sekulski,
Nina Drabich, Tomasz Gajownik, Cezary Serzysko /Pearson

Infos aktuell 2

1026/2/2019

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, K. Wej
/Nowa Era

MATeMAtyka 2 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego
i technikum. Zakres podstawowy.

MATeMAtyka 2
Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy

971/1/2019

Historia

Adam Kucharski

Aneta Niewęgłowska
/ Nowa Era

Poznać przeszłość 2. Podręcznik do historii dla liceum
i technikum.

Nr w trakcie procedury MEN

WOS

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki/ Nowa Era

W centrum uwagi 2

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Nr w trakcie procedury MEN

Biologia

B. Jakubik ,

R. Szymańska/

Operon

Biologia 2

Zakres rozszerzony

1056/2/2020

Geografia

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak,
Krzysztof Wiedermann,
Paweł Kroh

/Nowa Era

„Oblicza geografii 2” zakres podstawowy

983/2/2020

Chemia

 

Kontynuacja podręcznika

 

Fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa/ Nowa Era

Odkryć fizykę 2 Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego
i technikum zakres podstawowy

 

Informatyka

Grażyna Koba
/Migra Sp.z o.o.

Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych.

Zakres podstawowy. Klasa II

1042/2/2020

Podstawy przedsiębiorczości

Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa Era

Krok w przedsiębiorczość.

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

1039/2020

 

 

 


KLASA 2B

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Nr dopuszczenia

Język polski

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska/ Nowa Era

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 2 część 1

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 2 część 2

1014/3/2020

 

 

1014/4/2020

Język angielski

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnell, Dean Russell/

Pearson

Matura Focus 4

947/4/2020

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak/ Pearson

Focus 3 ( od listopada, we wrześniu i październiku jeszcze obowiązuje stary podręcznik Focus 2)

SPP: 948/3/2019; NPP: 947/3/2019

Języka niemiecki

Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik, Cezary Serzysko/ Pearson

Infos aktuell 2 (podręcznik i ćwiczenia)

1026/2/2019

Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik, Cezary Serzysko/ Pearson

Infos aktuell 3

 

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, K. Wej/ Nowa Era

MATeMAtyka 2 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
MATeMAtyka 2 
Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy

971/1/2019

Historia

Paweł Klint/ Nowa Era

„Zrozumieć przeszłość 2”

Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres rozszerzony

1019/2/2020

WOS

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki/ Nowa Era

W centrum uwagi 2

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

 

Biologia

B. Jakubik ,

R. Szymańska/Operon

Biologia 2

Zakres podstawowy

218/2019

Geografia

Tomasz Rachwał, Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann, Paweł Kroh
/Nowa Era

„Oblicza geografii 2” zakres podstawowy

983/2/2020

Fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa/ Nowa Era

Odkryć fizykę 2 Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

 

Kultura Norweska

 

Obowiązują dotychczasowe materiały z klasy I LO

 

Informatyka

Grażyna Koba/ Migra Sp.z o.o.

Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych.

Zakres podstawowy. Klasa II

1042/2/2020

Podstawy przedsiębiorczości

 Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa Era

Krok w przedsiębiorczość.

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

 1039/2020

 

 


KLASA 2C

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Nr dopuszczenia

Język polski

Małgorzata Chmiel, Anna Cisowska, Joanna Kościerzyńska, Helena kusy, Anna Równy, Aleksandra Wróblewska/ Nowa Era

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 2 część 1

Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 2 część 2

1014/3/2020

 

 

1014/4/2020

Język angielski

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak/ Pearson

Focus 3 ( od listopada, we wrześniu i październiku jeszcze obowiązuje stary podręcznik Focus 2)

SPP: 948/3/2019; NPP: 947/3/2019

Język niemiecki

OBIE GRUPY

Tomasz Gajownik, Nina Drabich, Birgit Sekulski, Cezary Serzysko/ Pearson

Infos aktuell 2 (podręcznik i ćwiczenia)

1027/2/2019

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, K. Wej/ Nowa Era

MATeMAtyka 2 Podręcznik do matematyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.
MATeMAtyka 2 
Karty pracy ucznia. Zakres podstawowy

971/1/2019

Historia

Adam Kucharski, Aneta Niewęgłowska/ Nowa Era

Poznać przeszłość 2

Poznać przeszłość. Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy

Nr w trakcie procedury MEN

WOS

Lucyna Czechowska, Arkadiusz Janicki/ Nowa Era

W centrum uwagi 2

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadpodstawowych. Zakres podstawowy.

Nr w trakcie procedury MEN

Geografia

Tomasz Rachwał, Wioleta Kilar
/Nowa Era

„Oblicza geografii 2” –zakres rozszerzony

 

Nr w trakcie procedury MEN

Biologia

B. Jakubik ,

R. Szymańska/

Operon

Biologia 2

Zakres rozszerzony

1056/2/2020

Fizyka

Marcin Braun, Weronika Śliwa/ Nowa Era

Odkryć fizykę 2 Podręcznik do fizyki dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy

 

Informatyka

Grażyna Koba/ Migra Sp.z o.o.

Teraz bajty. Informatyka dla szkół ponadpodstawowych.

Zakres podstawowy. Klasa II

1042/2/2020

Podstawy przedsiębiorczości

 Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał

Nowa Era

Krok w przedsiębiorczość.

Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadpodstawowych

 1039/2020

 

 

 


KLASA 2D

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Nr dopuszczenia

Język polski

M.Chmiel, E.Mirkowska-Treugutt, A. Równy/ Nowa Era

Ponad słowami - podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

425/4/2013

Język angielski

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak/ Pearson

 

FOCUS SECOND EDITION POZIOM 3

947/3/2019

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski

Beata Trapnell, Izabela Michalak/ Pearson

Focus Second Edition Poziom 4

947/3/2019

Język niemiecki

OBIE GRUPY

Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik, Cezary Serzysko/ Pearson

Infos 2. Kurs wieloletni. (podręcznik i ćwiczenia)

451/3,4/2012/2015

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska/ Nowa Era

MATeMAtyka 2 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

378/2/2013/2015

Historia i społeczeństwo

Tomasz Maćkowski/ Nowa Era

Poznać przeszłość.

Ojczysty panteon i ojczyste spory.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego  i technikum

659/1/2013

Iwona Janicka/ Nowa Era

Poznać przeszłość.

Rządzący i rządzeni.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

659/2/2014

Karol Kłodziński

Tomasz Krzemiński/ Nowa Era

Poznać przeszłość.

Europa i świat

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

659/4/2015

Biologia

Marek Guzik, Ewa Jastrzębska, Ryszard Kozik, Renata Matuszewska, Ewa Pyłka-Gutowska, Władysław Zamachowski/ Nowa Era

Biologia na czasie 1 i 2 - zakres rozszerzony

(bez kart pracy)

564/1/2012/2015

Geografia

Roman Malarz,
Marek Więckowski
/Nowa Era

„Oblicza geografii 1” –podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum –zakres rozszerzony

501/1/2012/2015

 

„Oblicza geografii 2” –podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum –zakres rozszerzony

501/2/2013/2016

 

 

 


KLASA 2E

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Nr dopuszczenia

Język polski

Małgorzata Chmiel, Anna Równy/ Nowa Era

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 2, część I

425/3/2013/2015

Język polski

Małgorzata Chmiel, Ewa Mirkowska-Treugutt, Anna Równy/ Nowa Era

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Klasa 2, część II

452/4/2013/2015

Język angielski

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Beata Trapnell, Dean Russell/ Pearson

 

FOCUS SECOND EDITION POZIOM 4

 

948/4/2020

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Izabela Michalak/ Pearson

Focus 3 ( od listopada, we wrześniu i październiku jeszcze obowiązuje stary podręcznik Focus 2)

SPP: 948/3/2019; NPP: 947/3/2019

Język niemiecki

Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik, Cezary Serzysko

Infos 2. Kurs wieloletni. - kontynuacja oraz Infos 3. Kurs wieloletni (podręcznik i ćwiczenia)

451/3,4/2012/2015 (Infos 2) 451/5,6/2014/2015 (Infos3)

Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik, Cezary Serzysko

Infos 2

451/3,4/2012/2015

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska/ Nowa Era

MATeMAtyka 2 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

378/2/2013/2015

Przyroda

Grzegorz F. Wojwewoda/ Operon

Przedmiot uzupełniający. Przyroda. Cz. 1. Fizyka. Ciekawi świata. Podręcznik dostosowany do wieloletniego użytku

 

Agata Duda, Jolanta Holeczek/ Operon

Przedmiot uzupełniający. Przyroda. Cz. 2. Chemia. Ciekawi świata. Podręcznik dostosowany do wieloletniego użytku.

 

Agata Łazarz, Aneta Szczepańska, Sławomir Sobotka/ Operon

Przedmiot uzupełniający. Przyroda. Cz. 4. Geografia. Podręcznik. Ciekawi świata do
Podręcznik dostosowany do wieloletniego użytku

 

Historia

Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski/ Nowa Era

Zrozumieć przeszłość. Część 1. Starożytność i średniowiecze

Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

642/1/2013

Paweł Klint, Piotr Galik/ Nowa Era

Zrozumieć przeszłość. Część 2. Dzieje nowożytne

Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony

642/2/2014

Kultura Norweska

 

Obowiązują dotychczasowe materiały z klasy I LO

 

 

 

 


KLASA 2F

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Nr dopuszczenia

Język polski

M.Chmiel, E.Mirkowska-Treugutt, A. Równy/ Nowa Era

Ponad słowami - podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum.

425/4/2013

Język angielski

OBIE GRUPY

Sue Kay, Vaughan Jones, Daniel Brayshaw, Bartosz Michałowski, Beata Trapnell, Dean Russell, Marta Inglot

Focus 2

SPP: 948/2/2019; NPP: 947/2/2019

Język niemiecki

OBIE GRUPY

Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik, Cezary Serzysko/ Pearson

Infos 2. Kurs wieloletni. (podręcznik i ćwiczenia)

451/3,4/2012/2015

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska/ Nowa Era

MATeMAtyka 2 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy

MATeMAtyka 2” zakres podstawowy. Ćwiczenia dla szkół ponadgimnazjalnych

378/2/2013/2015

Historia i społeczeństwo

Tomasz Maćkowski/ Nowa Era

Poznać przeszłość.

Ojczysty panteon i ojczyste spory.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego  i technikum

 659/1/2013

Iwona Janicka/ Nowa Era

Poznać przeszłość.

Rządzący i rządzeni.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

659/2/2014

Karol Kłodziński, Tomasz Krzesiński/ Nowa Era

 Poznać przeszłość.

Europa i świat

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum

 659/4/2015

Biologia

M.Guzik

E. Jastrzębska

R. Kozik

R. Matuszewska E. Pyłka- Gutowska

W. Zamachowski/ Nowa Era

Biologia na czasie 1

zakres rozszerzony

564/1/2012

F. Dubert

R. Kozik

S. Krawczyk

A. Kula

Maria Marko- Worłowska

W. Zamachowski

/ Nowa Era

Biologia na czasie 2

Zakres rozszerzony

564/2/2013

Geografia

Roman Malarz,
Marek Więckowski
/Nowa Era

„Oblicza geografii 1” –podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum –zakres rozszerzony

501/1/2012/2015

„Oblicza geografii 2” –podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum –zakres rozszerzony

501/2/2013/2016

 

 


KLASA 3A

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Nr dopuszczenia

Język polski

Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy/ Nowa Era

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum

425/5/2014/2016

Język angielski

Marta Rosińska, Lynda Edwards/ MacmillanEducation

Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i rozszerzony.

916/2017

Język niemiecki

Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz

Gajownik, Cezary Serzysko/ Pearson

Infos 2- kontynuacja

Infos 3(podręcznik i ćwiczenia). Podręcznik wieloletni

451/5,6/2014/2015

Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz

Gajownik, Cezary Serzysko/ Pearson

Infos 3

451/5,6/2014/2015

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska/ Nowa Era

MATeMAtyka 3 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy

378/3/2014/2016

Historia i społeczeństwo

Grzegorz Szymanowski/ Stentor

Dziedzictwo epok. Gospodarka

666/1/2013

Geografia

Roman Malarz,
Marek Więckowski
/Nowa Era

„Oblicza geografii 2” –podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum –zakres rozszerzony –KONTYNUACJA

„Oblicza geografii 3” –podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum –zakres rozszerzony

501/2/2013/2016

 

 

501/3/2014

Biologia

Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski/ Nowa Era

Biologia na czasie 2 (kontynuacja) oraz 3 - zakres rozszerzony

564/3/2014

 

 


KLASA 3B

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Nr dopuszczenia

Język polski

Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy/ Nowa Era

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum

425/5/2014/2016

Język angielski

Marta Rosińska, Lynda Edwards/ MacmillanEducation

Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i rozszerzony.

916/2017

Język niemiecki

Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajownik, Cezary Serzysko/ Pearson

Infos 3. Kurs wieloletni. - kontynuacja

Infos 4. Kurs wieloletni (podręcznik i ćwiczenia)

451/5,6/2014/2015 (Infos 3) 451/7/2016 (Infos 4)

Birgit Sekulski, Nina Drabich, Tomasz Gajwonik, Cezary Serzyko/ Pearson

Infos 3. Kurs wieloletni- kontynuacja

451/5,6/2014/2015

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska/ Nowa Era

MATeMAtyka 3 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy

378/3/2014/2016

Historia

Piotr Galik/ Nowa Era

Zrozumieć przeszłość. Część 3. Lata 1815-1939.

Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 3,

Zakres rozszerzony

642/3/2014

Jarosław Kłaczkow, Agnieszka Zielińska/ Nowa Era

Zrozumieć przeszłość. Część 4.

Dzieje najnowsze po 1939 roku.

Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Część 4,

Zakres rozszerzony

642/4/2015

Przyroda

A. Duda

J. Holeczek/ Operon

Przyroda .Przedmiot uzupełniający. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Część 3 biologia

637/3/2013

 

 


KLASA 3C

Przedmiot

Autor/ wydawnictwo

Tytuł

Nr dopuszczenia

Język polski

Małgorzata Chmiel, Robert Pruszczyński, Anna Równy/ Nowa Era

Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego i technikum

425/5/2014/2016

Język angielski

Marta Rosińska, Lynda Edwards/ MacmillanEducation

Repetytorium dla uczniów liceów i techników. Poziom podstawowy i rozszerzony.

916/2017

Język niemiecki

C.Serzysko, B.Sekulski, N. Drabich, T.Gajownik/ Pearson

Infos 3

 

Matematyka

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska/ Nowa Era

MATeMAtyka 3 Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy

378/3/2014/2016

Historia i społeczeństwo

Grzegorz Szymanowski/ Stentor

Dziedzictwo epok. Gospodarka

666/1/2013

Geografia

Roman Malarz,
Marek Więckowski
/Nowa Era

„Oblicza geografii 2” –podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum –zakres rozszerzony –KONTYNUACJA

„Oblicza geografii 3” –podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum –zakres rozszerzony

501/2/2013/2016

 

 

501/3/2014

Biologia

F. Dubert

R. Kozik

S. Krawczyk

A. Kula

Maria Marko- Worłowska

W. Zamachowski

/ Nowa Era

Biologia na czasie 2

zakres rozszerzony

564/2/2013/2016

 

Franciszek Dubert

Marek Jurgowiak Maria MarkoWorłowska Władysław Zamachowski

/ Nowa Era

Biologia na czasie 3

zakres rozszerzony

564/3/2014

 

 

 

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2020

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

  Akceptuję pliki cookie.
EU Cookie Directive Module Information