Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template

Wydarzenia - rok szkolny 2013/2014


W dniu 03.06.2014r. odbyła się autokarowa wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Kołobrzegu .

Wycieczka została zrealizowana dzięki dofinansowaniu przez Urząd Miasta Szczecin w ramach nagrody za II miejsce w konkursie na „Najaktywniejszą Turystycznie Szkołę” pod patronatem UM i Pałacu Młodzieży w Szczecinie w roku szkolnym 2012/2013.

Celem wycieczki było poznanie historii miasta , jego najciekawszych zabytków, a także zwiedzenie muzeów. Uczestnikami byli członkowie SKKT „Łazik”- uczniowie ZS Sportowych, 15 uczniów i dwóch opiekunów; kierownik wycieczki: Leszek Osmelak ,opiekun  Lucyna Szrejder.

Wyjazd spod szkoły godz.8.00, a o 10.30 –spotkaliśmy się  w Kołobrzegu z przewodnikiem, który zapewnił nam:

O 15.30- pożegnaliśmy się  z przewodnikiem (p.Antoni Szarmach) –i o  18.00 –wróciliśmy  do Szczecina

Opracowanie:kierownik wycieczki nauczyciel WF w ZS S opiekun SKKT „Łazik” - Leszek Osmelak, Lucyna Szrejder - nauczycielka WOS


IV Konkurs Piosenki Obcojęzycznej...

16.06.2014r dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Sportowych odbył się IV Konkurs Piosenki Obcojęzycznej. W tym roku w kategorii solowej podziwialiśmy talent czterech osób, a w kategorii zespołowej czterech klas. Uczniowie zaprezentowali utwory w języku angielskim i w języku niemieckim, a jury nie miało łatwego zadania, by wyłonić zwycięzców.
Poniżej przedstawiamy listę najlepszych głosów naszej szkoły:
W kategorii występu solowego:

W kategorii występu grupowego:

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

Zespół Języków Obcych


Drużyna PRO PATRIA z XII LO w finale IV Turnieju Historycznego IPN

„Szerokim gestem. Zamieszajmy w peerelowskim kotle”.

IV miejsce i tytuł finalisty IV Turnieju Historycznego uzyskała drużyna Pro Patria - reprezentanci XII LO.

W  IV Turnieju Historycznym dla szkół ponadgimnazjalnych  „Szerokim gestem. Zamieszajmy w peerelowskim kotle”, organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej  wzięły udział 32 (!) drużyny  z województwa zachodniopomorskiego. 6 czerwca 2014 r. wszyscy zainteresowani zmagali się w auli Zespołu Szkół przy ul. 3 Maja w Szczecinie.

XII Liceum Ogólnokształcące reprezentowała drużyna PRO PATRIA w składzie:

Zawodnicy musieli wykazać się ogromną wiedzą z zakresu polityki, gospodarki, kultury i spraw społecznych najnowszej historii Polski – okresu PRL-u. Zadania były zróżnicowane pod względem trudności i formy.  Trzeba było np. znać biografie oraz rozpoznać na podstawie zdjęcia uczestników stron  Okrągłego Stołu, rozwiązać bardzo trudny test z wiedzy o gospodarce PRL-u, rozpoznać na podstawie tekstów źródłowych oraz zdjęć wydarzenia związane z kryzysami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi okresu. Wiedzieć kim byli cinkciarze, gdzie produkowano Żuk-i, kto był królem strzelców Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 r. i czym był plan Rapackiego. Były również pytania trudne, acz przyjemne, związane z popkulturą, np. należało rozpoznać na podstawie fragmentów muzycznych tytuły bajek dla dzieci i przyporządkować właściwy bajce właściwy obrazek. Zwrócił się również czas, poświęcony na obejrzenie filmów, często niszowych, zaproponowanych przez organizatorów, gdyż w 100%  członkowie drużyny potrafili  na podstawie fragmentów  podać tytuł, reżysera oraz określić nurt filmowy.

PRO PATRIA zakwalifikowała się jako jedna z 5 drużyn do ścisłego finału. Po zaciekłej walce z drużynami z XIII LO, XIV LO oraz liceów z Kołobrzegu i Sławna, Przemek, Piotr i Karol uzyskali ostatecznie IV miejsce i tytuł finalisty Turnieju.

Serdecznie gratulujemy!

oprac.Celina Wojtoń – opiekun drużyny, nauczyciel historii


XX sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży

W dniach 31.05-01.06.14 dwudziestu uczniów z województwa zachodniopomorskiego wzięło udział w XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Naszą szkołę reprezentowali zwycięzcy debaty w województwie, Karolina Koster (kl.1a) i Przemysław Daniel (kl.1b). Podczas pierwszego dnia pobytu uczniowie uczestniczyli w warsztatach w jednej z warszawskich szkół. Po nich, wraz z opiekunami, wyruszyli na zwiedzenie stolicy, w tym Pałacu Kultury i Nauki oraz Starego Miasta.

Następnego dnia, grupa pojechała do gmachu Sejmu RP, gdzie po spotkaniu z klubami poselskimi, odbyło się wielogodzinne posiedzenie Sejmu Dzieci i Młodzieży, gdzie debatowano i głosowano nad projektem dokumentu (uchwały), zadawano pytania przedstawicielom spraw oświaty i wychowania. Jedno z pytań zostało zadane przez przedstawicielkę naszej szkoły, Karolinę Koster. Ponadto, nasi uczniowie mieli okazję porozmawiać z politykami, udzielić wywiadów stacjom telewizyjnym, zwiedzić zakamarki budynku sejmowego.

Szkolny koordynator projektu: Ilona Konieczna


22 maja 2014r., Zachodniopomorski Kurator Oświaty p.Maria Borecka rozdała akty nominacji najlepszym zespołom województwa, biorącym udział w XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Laureaci konkursu na Młodego Parlamentarzystę 2014 r. , Karolina Koster (1a) i Przemysław Daniel (1b), wraz z Dyrektorem Szkoły p. Jarosławem Dudą i szkolnym koordynatorem akcji p.Iloną Konieczną, pojawili się w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, by wziąć udział w uroczystym podsumowaniu konkursu.


Młodzi głosują –wybory do Parlamentu Europejskiego 2014

19 maja 2014r. , w ramach uczestnictwa w programie edukacji wyborczej „Młodzi głosują”, uczniowie XII LO przeprowadzili próbne wybory do Europarlamentu. Celem było zachęcenie młodych do świadomego udziału w głosowaniu, upowszechnienie wiedzy o ich prawach i obowiązkach, jak również zwiększenie aktywności lokalnej i społecznej.

Przed wyborami , młodzież wyszła na ulice Szczecina, by zachęcić społeczeństwo do udziału w wyborach oraz zadbała o oprawę graficzną szkoły. Najbardziej aktywnymi przedstawicielami akcji byli: Karolina Koster (1a), Przemysław Daniel (1b), Piotr Drewniczak (2b), Adrianna Pawlik (2a), Magdalena Wojciechowska (2b), Anita Tyrała(2b) oraz Aleksandra Burdziak (2b).

Szkolny koordyntor akcji: Ilona Konieczna


Dnia 9 maja 2014 uczniowie klas Ia i IIa liceum uczestniczyli w corocznym cyklu wykładów na Wydziale Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego. Młodzież wzięła udział w ciekawych prelekcjach dotyczących cennych przyrodniczo terenów Rezerwatu Świdwie oraz życia ludzi pierwotnych żyjących dawniej na tych terenach. Wykłady prowadzone były przez pracowników Wydziału Biologii, Rezerwatu Świdwie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.


Dnia 8 maja 2014 z okazji 10-lecia Polski w UE wzięliśmy udział w grze miejskiej oraz debacie panelowej na wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego pod opieką pani Lucyny Szrejder  - nauczycielki podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie w naszej szkole.

Na terenie Uniwersytetu pojawiliśmy się około godziny 9:20, a następnie przeszliśmy do Sali konferencyjnej gdzie odbywała się debata nt.: „Sektor Usług szansą Rozwoju Metropolii Szczecińskiej”. Dyskusja została przeprowadzona w formie debaty panelowej podczas, której wypowiadali się eksperci, władze miasta, naukowcy oraz mieszkańcy Szczecina. Pośród ekspertów pojawili się:

Kolejny, głównym punktem naszego wyjścia był udział w grze miejskiej na terenie dwóch budynków Uniwersytetu Szczecińskiego pomiędzy ulicami Cukrową i Krakowską. Gra polegała na tym, że uczestnicy mieli do rozwiązania dwa pytania zamknięte na każdym punkcie kontrolnym, których było aż 7. W razie gdy gracze podali złą odpowiedź, musieli wykonać karne zadanie.

Z naszej szkoły grę zakończyły dwie drużyny w składach:

Drużyna 1:

Karolina Koster
                Adrian Przybysz
                Karol Hałaburda
                Lech Saleta

Drużyna 2:

Paulina Tęgosik
                Natalia Adamska
                Paula Kozłowska
                Katarzyna Piróg

                              oprac. Karolina Koster 1aLO


Witaj Maj ,3 Maj …

29 kwietnia 2014r. w Zespole Szkół Sportowych odbył się  uroczysty apel poświęcony 223 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Akademia została przygotowana przez uczniów SP, GM i LO . Aktorzy przypomnieli karty historii młodszym i starszym kolegom po to ,by czerpali z nich siłę i mądrość wartości, które pozwalały Polakom przetrwać. Powinniśmy wiedzieć o tych ważnych dziejach w historii naszego kraju i kontynuować tę tradycję wpisaną i głęboko zakorzenioną w naszej historii narodowej.

opracowała: Anna Piotrowska - Rakower


25 kwietnia 2014r. godz. 14.30. "Ostatnia lekcja języka polskiego" ...
To hasło pod jakim odbyło się pożegnanie uczniów klas trzecich. Uroczystość rozpoczęła się przekazaniem sztandaru nowej zmianie. Od dziś  zaszczyt ten pełnić będą uczniowie klasy pierwszej i drugiej.
Serdeczne życzenia szczęścia na czas matur i wchodzenia w dorosłe życie, tegorocznym abiturientom złożył dyrektor szkoły Pan Jarosław Duda. Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Teresa Ilnicka podziękowała dyrekcji szkoły oraz nauczycielom za trzyletnią pracę z młodzieżą. W imieniu społeczności uczniowskiej klas trzecich podziękowania złożył Mateusz Chojnowski z klasy IIIB. Ewa Władymiruk z klasy IIB pięknymi słowami pożegnała opuszczających mury szkoły kolegów.
Absolwenci, kierując do nauczycieli podziękowania za trzyletnią pracę zaprosili wszystkich na przygotowaną z humorem „Ostatnią lekcję języka polskiego”.
Wreszcie nadszedł czas na rozdanie nagród i świadectw wyróżniającym się uczniom. Najwyższą średnią ocen wśród tegorocznych abiturientów otrzymała uczennica klasy IIIB Alicja Drozgowska.
Nie zabrakło też nagród dla najlepszych sportowców, wieloletnich reprezentantów szkoły w gimnastyce sportowej - Nikoli Krężelok, Dagmary Snopek, Aleksandry Łachut i Damiana Walczaka.
Gratulujemy wszystkim pomyślnego ukończenia trzeciego etapu nauki i trzymamy kciuki podczas nadchodzących egzaminów maturalnych.


7 kwietnia 2014r. w klasach Ia oraz IIa LO odbył się wykład poprowadzony przez dra hab. prof. US Dariusza Wysockiego, kierownika Katedry Anatomii i Zoologii Kręgowców na Wydziale Biologii (Uniwersytet Szczeciński). Podczas wystąpienia pt. "Dobieranie się w pary u ludzi" uczniowie poznali biologiczne i ewolucyjne podłoże wybierania sobie partnera.


5 kwietnia 2014r. Dzień Otwartej Szkoły


SZCZECIŃSKA MŁODZIEŻ MOŻE BYĆ AKTYWNA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ?

Debata odbyła się dnia 4.04.2014 roku w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie. Do naszej szkoły przybyli Radny miasta Szczecin i Kandydatka do Parlamentu Europejskiego. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze.

„Młodzi aktywni? Co zrobić, żeby młodzież brała udział w wyborach i życiu społecznym?”

Wybraliśmy połączenie dwóch form debaty, czyli akwarium i debatę panelową.  W pierwszej części odbyła się debata w formie akwarium, następnie eksperci odpowiadali na pytania zadawane przez debatujących oraz obserwatorów. Dzięki temu, dyskusja była uporządkowana i przejrzysta, każdy mógł zabrać głos, wypowiedzieć się.

Na debatę zaprosiliśmy Radnego Rady Miasta Szczecin – Piotra Kęsika, kandydatkę do Parlamentu Europejskiego – Julię Holak, dyrektora Zespołu Szkół Sportowych – Jarosława Dudę, wicedyrektorów – Celinę Wojtoń oraz Katarzynę Koszewską. Na spotkaniu pojawili się również nauczyciele – Ilona Konieczna i Remigiusz Choiński, Samorząd Uczniowski  - Izabella Paterak, Aleksandra Mikitów, wolontariusz i moderator – Przemysław Daniel, redakcję gazety Moje Miasto Szczecin / Głos Szczeciński – Celina Wojda, redakcja gazetki szkolnej „Echo Szkoły” – Karolina Koster (moderator), Adrian Przybysz, uczniowie innych szkół, m.in. Tomasz Wrondas – laureat konkursu o Europarlamencie i przedstawicielki Młodzieżowej Rady Miasta – Anita Tyrała i Aleksandra Burdziak.

Aby każdy z uczestników mógł podzielić się swoją opinią utworzyliśmy oś, na której uczniowie ustawiali się w kierunku od tak do nie w zależności w jakim stopniu interesowali się polityką. Następnie po przeprowadzeniu dyskusji, debatujący podzielili się na 4 grupy i spisali wszystkie wnioski, które wyciągnęli z rozmowy.

Na chwilę przed oficjalnym rozpoczęciem debaty, eksperci zostali zaproszeni na krótką rozmowę z Dyrektorem, następnie goście i uczestnicy zostali powitani przez prowadzącą – Izabellę Paterak. Później Karolina zaprezentowała zgromadzonym przygotowania do debaty i wyniki ankiety przeprowadzonej w szkole w formie prezentacji. Kolejnym punktem było ustalenie zasad dobrej debaty, stworzyliśmy wspólnie 10 przykazań i wywiesiliśmy je na tablicy, aby każdy mógł sobie w dowolnym momencie je przypomnieć. Przeszliśmy do części debaty i pracy w grupach. Następnie do krótkiej przerwy na poczęstunek i luźne rozmowy z gośćmi. W tym czasie moderatorzy wpisali wszystkie wnioski i pomysły na działania do prezentacji. Po przerwie przyszedł czas na zadanie pytań ekspertom i podsumowanie wniosków. Zapytaliśmy zaproszonych o realność naszych pomysłów. Przyszedł czas na pamiątkowe zdjęcia i podziękowania.

Na naszej debacie była obecna dziennikarka Głosu Szczecińskiego oraz Mojego Miasta Szczecin. Wyniki zostały zamieszczone na  naszym Fan Page na Facebook’u , zdjęcia oraz podziękowania za zaproszenie pojawiły się również na profilu p. Piotra Kęsika oraz p. Julii Holak. Również na stronie internetowej naszej szkoły i w gazetce szkolnej „Echo Szkoły”.

W ramach kampanii profrekfencyjnej mamy zamiar zrobić próbne wybory w naszej szkole, poprzedzone Dniem Świadomości Obywatelskiej oraz dodatkowymi zajęciami z zakresu koła politycznego. W planach mamy również wyjście z politykami do młodzieży oraz uświadamianie młodych ludzi na ulicach Szczecinach o ważności ich głosów w wyborach.

Opracowała: Karolina Koster kl.1a


Gala IV Edycji „Miejskiego Konkursu Twórczości Plastycznej i Literackiej Ogrody Pływające – Szczecin 2050” odbyła się 3 kwietnia 2014 r. w Zespole Szkół Sportowych. Organizatorkami były Joanna Charęza i Aldona Kłosińska. W konkursie wzięło udział 40 szkół ze Szczecina ( szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne) pod opieką 51 nauczycieli.

Wpłynęły 43 prace literackie i 240 plastycznych. Prace plastyczne oceniane były w  kategoriach: praca przestrzenna, graficzna i pozostałe prace plastyczne. Prace literackie to wiersz, opis i list.

 Wszystkie prace podzielone zostały również w  kategoriach wieku: szkoła podstawowa – klasy O-III, IV-VI, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Jury w składzie: Pani Joanna Brudecka UM, Joanna Charęza, Aldona Kłosińska, Adam Grzegrzółka, Małgorzata Słobodzian i Małgorzata Kowalczyk oceniło twórczość dzieci i młodzieży. Wręczono 126 nagród i wyróżnień.

Część artystyczną uświetnili uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem p. Waldemara Słomińskiego: Klaudia Kowalczyk, Kasia Ogrodniczak, chórek: Daria Gancarz, Sandra Jakubiec, Paulina Gołąb, Paulina Darda, Joanna Oleba i dzieci z kl. „O” SP, pod opieką p. Żanety Węzik.

Na uroczystości obecni byli goście: Pan Prezydent Krzysztof Soska, Radni UM Szcecin: p. Jolanta Balicka, p. Piotr Jania, p. Bazyli Baran.

Organizatorki konkursu przygotowały również scenariusz imprezy, wykonały dekoracje, zaprojektowały i wydrukowały dyplomy, pozyskały sponsorów nagród.


"Pokaż nam język"...

2.04.2014r uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego wzięli udział w półfinale i finale regionalnym konkursu językowego „Pokaż nam język”, zorganizowanym przez Wyższą Szkołę Bankową. XIV edycja odbywała się pod hasłem :”Rodzina-tradycja czy nowe wartości?”. Uczniowie mieli również niezwykłą okazję uczestnictwa w spotkaniu z Kevinem Aistonem, prezenterem telewizyjnym i radiowym, który przeprowadził wykład na temat zawiłości naszego ojczystego języka dla Anglików.

W tym roku do tego etapu zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Język niemiecki:

1.Wiktoria Budka kl.1a

2.Karina Sosna kl.1b

3.Adrian Przybysz kl.1a

Język angielski:

1.Nikola Błażewicz kl.1b

2.Marta Majstrak kl.1b

3.Wiktor Ostrowski kl.1b

4.Rafał Pieńkowski kl.1a

Gratulujemy wiedzy ,a Nikoli Błażewicz uzyskania największej ilości punktów w całej szkole!


Opracowała: Ilona Konieczna


Zaślubiny Polski z Morzem…. czyli lekcja historii w Kołobrzegu

Dnia  17 marca 2014 uczniowie klas drugich i pierwszych XII LO mieli okazję uczestniczyć w wycieczce do Kołobrzegu. Wyjazd został zorganizowany prze Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z Centrum Dialogu Przełomy przy Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Wspólnie z uczniami IV LO w Szczecinie uczestniczyliśmy w lekcji historii, organizowanej z okazji 69. Rocznicy Walk o Kołobrzeg i Zaślubin Polski z Morzem w marcu 1945 r.

O godzinie 8:15 spotkaliśmy się w budynku naszej szkoły, opiekunki pani wicedyrektor Celina Wojtoń oraz pani Honorata Derda – Kierzkowska, sprawdziły obecność i czekaliśmy na autokar. W wydarzeniu brali udział uczniowie klasy 2b oraz klika osoby zainteresowane  historią z klas pierwszych i  2a.

Po około dwóch godzinach jazdy dotarliśmy do Kołobrzegu i  udaliśmy się do Muzeum Oręża Polskiego. Tam zostaliśmy przywitani małym bufetem z kawą i herbatą na rozgrzanie, ponieważ pogoda nas nie rozpieszczała i bardzo mocno wiało. Równo o godzinie 11:00 odbyło się spotkanie z gospodarzami projektu Panią Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego oraz Dyrektorem Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu panem Pawłem Pawłowskim. Organizatorzy podzielili nas na dwie grupy (oprócz nas i kolegów z IV LO w imprezie uczestniczyli również szczecińscy gimnazjaliści), które miały osobnych  przewodników. Pierwsza część projektu była poświęcona Zaślubinom Polski z Morzem, które miały miejsce w 1945 r. w Kołobrzegu, ale i w 1920 r. w Pucku. Obejrzeliśmy wystawę poświęconą tym wydarzeniom i wraz z 1. Armia Wojska Polskiego „zdobyliśmy” Kołobrzeg.

Później przenieśliśmy się w czasie, aż do 966 roku i  poprzez uzbrojenie polskich wojów, rycerzy w średniowieczu, w czasach nowożytnych, kolejno poprzez Potop Szwedzki i wojny XVII-wieczne aż po szlak bojowy polskich żołnierzy w czasie  II Wojny Światowej, poznawaliśmy, jak zmieniało się uzbrojenie wojska polskiego… Po odwiedzeniu przeszłości, zostaliśmy zabrani na wystawę, która znajdowała się poza budynkiem muzeum. W tej ekspozycji znajdowały się czołgi, katiusze, samoloty i różnego rodzaju działa.

Gdy zwiedziliśmy wystawy, udaliśmy się  do jadłodajni na smaczny, ufundowany przez organizatorów ( jak i zresztą cała wycieczka) domowy obiadek.

Po posiłku poszliśmy zwiedzać miasto i m.in. Bazylikę Konkatedralną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Oprowadzał nas nowy pan przewodnik, ubrany w mundur żołnierza 1. Armii WP. Następnie wsiedliśmy do autokaru i udaliśmy się na plażę, pod pomnik Zaślubin Polski z Morzem, gdzie wspólnie z uczniami IV LO złożyliśmy kwiaty. Po tym przeszliśmy do latarni morskiej, z której widok był niesamowity, lecz niestety, nie pobyliśmy tam za długo, ponieważ bardzo mono wiało.

Po zakończeniu zwiedzania, dostaliśmy troszkę czasu wolnego. Większość uczestników poszło do kawiarni na kawę lub gofry. O godzinie 16:45 zebraliśmy się ponownie pod latarnią, aby wspólnie powrócić do autokaru i udać się w drogę powrotną do Szczecina. Po dniu pełnym wrażeń podróż minęła bardzo szybko, a każdy był w doskonałym humorze. Oby takie wycieczki odbywały się o wiele częściej!

Opracowała: Karolina Koster  1a LO


W Kalendarzu Dni Niezwykłych 14 marca to Światowy Dzień Liczby Pi.

Datę święta wybrano na ten dzień z powodu skojarzenia z pierwszymi cyframi rozszerzenia dziesiętnego liczby Pi ( "14 marca" zapisywana jest w USA jako "3.14"). Przy okazji jest to rocznica urodzin Alberta Einsteina (14. 03. 1879 r.)

Dzień Liczby Pi ma promować wiedzę matematyczną  wśród uczniów wszystkich typów szkół.

Z tej okazji odbyła się w dniu 14 marca 2014r. w naszej szkole już V edycja Dni Matematyki.

Uczniowie wzięli udział w konkursach indywidualnych:

Ponadto II piętro w naszej szkole było PI-ętrem liczb i  PI – ętrem gier i zabaw. Można było tam zobaczyć wystawę plakatów i prac konkursowych,  każdy miał okazję zapoznać się z ofertą gier planszowych, ułożyć tangram, zbudować ciekawy wielościan. Było też stoisko numerologii pn. Magia Liczb.

Wyniki konkursów:

GEO – MAT: gimnazjum i liceum:

SUDOKU

LICEUM

  1. Natalia Adamska I a– 297 pkt
  2. Katarzyna Piróg I a – 289 pkt
  3. Izabela Paterak I b – 260 pkt
  4. Adrian Przybysz I a – 43 pkt

Dni Matematyki udało się zorganizować dzięki dużemu zaangażowaniu wielu osób, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, którym serdecznie dziękujemy!

Zdjęcia: Pani Magdalena Smagalska

Organizatorzy Dnia Matematyki: Magdalena Smagalska, Małgorzata Kulczycka i Maria Kubiaczyk (autorka konkursu GEO – MAT).

Zapraszamy do GALERII zdjęć.


Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego Fox

4 marca 2014 r. we wszystkich szkołach w Polsce w tym samym dniu i o tej samej godzinie - w roku szkolnym 2013/14 odbył się ogólnopolski konkurs języka angielskiego „Fox”

Ideą konkursu - obecnie jest to jego XIV edycja - jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej oraz z zadanej lekturki. Test składa się z trzydziestu zadań wielokrotnego wyboru.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich typów szkół i odbywa się w 5 kategoriach wiekowych: Kittens (kl. III-IV SP) Bunnies (kl. V-VI SP), Ducks (kl. I-II gimnazjum), Lions (III kl. gimnazjum, I kl. liceum), Eagles (II-III kl. szkół ponadgimnazjalnych). Z naszej szkoły udział wzięli uczniowie SP33 pod opieką p. Lucyny Wiśniewskiej oraz uczniowie LO12 pod opieką p. Ilony Koniecznej i p.Honoraty Derdy – Kierzkowskiej.

Opracowała: Lucyna Wiśniewska


Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych nasza szkoła została zaproszona na lekcję historii pt.: ‘’Pamiętać o zapomnianych’’, która została przygotowana przez Pomorski Uniwersytet Medyczny oraz Instytut Pamięci Narodowej. Wykłady odbywały się w Zakładzie Medycyny Sądowej PUM-u w auli im. Mikołaja Kopernika. W lekcji uczestniczyły dwie szkoły: VI i XII Liceum Ogólnokształcące. Z naszej szkoły do wyjścia zostały wytypowane dwie klasy, tj.: klasa 1a i 2a. Aby być na miejscu na czas, wyszliśmy z budynku po czwartej lekcji. Pod opieką pani Jolanty Gliwińskiej, pani Marii Kubiaczyk oraz pani Lucyny Szrejder ruszyliśmy na przystanek linii tramwajowej nr 6. Na miejsce dotarliśmy przed czasem, dlatego na spokojnie zajęliśmy miejsca w auli. Później dołączyło do nas VI LO. W komplecie oczekiwaliśmy na rozpoczęcie wykładu. Aby każdy z nas mógł zrobić sobie notatki, organizatorzy zadbali o długopis i zeszyt dla każdego uczestnika. O godzinie 12:30 pani Agnieszka Kuchcińska-Kurcz, która jest pełnomocnikiem Marszałka ds. Centrum Dialogu Przełomu przedstawiła nam w skrócie scenariusz spotkania. Pierwsza prelekcja była poprowadzona przez dr Pawła Skubisza z IPN (w zastępstwie za dr Magdalenę Semczyszyn), który opowiedział nam o pracach ekshumacyjnych prowadzonych na Cmentarzu Centralnym w 2008 roku. Licealistom została przybliżona również historia Bojowego Oddziału Armii, w skrócie BOA i działalność tejże organizacji . Doktor powiedział nam gdzie prawdopodobnie wszyscy skazani zostali zabici. Cała prezentacja była ilustrowana zdjęciami oraz filmem z ekshumacji (2009r.). Na zakończenie historyk uzasadnił, dlaczego są prowadzone takie lekcje, podał trzy główne powody: 1. Identyfikacja i przywrócenie pamięci; 2. Obowiązek moralny; 3. Oddanie czci i pochowanie w imiennych mogiłach poległych.

Po zakończeniu pierwszego wykładu grupa z VI LO opuściła aulę i przeniosła się do Zakładu Medycyny Sądowej, my pozostaliśmy na sali, aby wysłuchać kolejnej prelekcji pt.: ”Więźniowie Mokotowa” przygotowanej przez p. Milenę Bykowską. Przedstawiła nam ona jakie metody śledcze stosowała Armia Czerwona na ziemiach polskich w czasie okupacji, jak wyglądało torturowanie więźniów w celu uzyskania ważnych informacji. Prezentacja, podobnie do poprzedniej została zilustrowana zdjęciami z prac ekshumacyjnych przeprowadzonych na powązkowej „Łączce”. Warto również wspomnieć, że podczas lekcji światła, które były wyłączone, same po kilku minutach się włączały, co dekoncentrowało nie tylko nas, ale przede wszystkim panią prowadzącą. Pani Milena zakończyła swój wykład minimalnie przed czasem, dlatego już o 13:50 wymieniliśmy się miejscami z uczniami z VI LO i przenieśliśmy się do Zakładu Medycyny Sądowej. Tam czekała na nas p. Marta Kuś, z przygotowanym wykładem pt.: „Badania genetyczne – narzędzie do przywracania tożsamości ofiarom”. Każdy otrzymał w prezencie patyczki do pobierania DNA, aby łatwiej wyobrazić sobie, jak otrzymujemy wymaz. Pani Marta opowiedziała w jaki sposób identyfikowani byli zamordowani oficerowie. Zobaczyliśmy również zdjęcia i przedmioty znalezione podczas prac ekshumacyjnych w różnych miejscach w Polsce, które pochodziły z kolekcji dr Andrzeja Ossowskiego.

 Po tym ciekawym wykładzie, podziękowaliśmy i rozeszliśmy się do naszych domów. Wykłady z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych uważamy za bardzo udane. Myślę, że każdy z nas zebrał dużo ciekawych informacji nt. działań okupantów i zbrodni, których dokonali oni na Polakach w trakcie i po II Wojnie Światowej. Jestem pewna, że te prelekcje były dla nas bardzo interesujące i odkryły nowe fakty, o których wcześniej nie wiedzieliśmy.

Opracowała: Karolina Koster klasa 1a LO


Tegoroczni maturzyści bawili się na balu studniówkowym 31 stycznia 2014r. w Willi West-Ende. Zapraszamy do obejrzenia Galerii.


Konkurs „Język i obyczaje znam, więc wygram” (II edycja)...

28.01.2014 roku, uczniowie XII LO wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez szkołę językową Mobile Lingua w Szczecinie. Konkurs dotyczył wiedzy o krajach niemieckojęzycznych oraz wiedzy o krajach
anglosaskich. Miał on miejsce w Zespole Szkół Szczecińskiej Fundacji Talent-Promocja-Postęp. Materiał, który uczniowie opanowali na konkurs dotyczył geografii, tradycji, historii, typowej kuchni oraz obyczajów. Zadania zostały przedstawione w formie pytań otwartych oraz zamkniętych na które odpowiadały zespoły trzyosobowe. Zwycięzcą została drużyna z największą ilością punktów,która została nagrodzona dyplomami i nagrodami rzeczowymi. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa.
Skład XII LO:
Zespół niemieckojęzyczny:

Zespół anglosaski:

Dziękujemy uczniom za udział w konkursie!

Opracowała: Ilona Konieczna


AIESEC 20-24.01.2014r...
W dniach 20.01.2014r.-24.01.2014r uczniowie z XII Liceum Ogólnokształcącego, już po raz drugi w tym roku szkolnym, mieli okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez wolontariuszy z organizacji
AIESEC. Tym razem gościliśmy Gvantse Tsitsvidze z Gruzji oraz Sadaf Rizvi z Pakistanu. Studentki z pasją i zaangażowaniem przedstawiły różnorakie aspekty z krajów, z których pochodzą, od położenia geograficznego,poprzez historię, kończąc na kulturze oraz życiu codziennym. Zajęcia te cieszyły się niesamowitym zainteresowaniem wśród naszych uczniów, ze względu na możliwość praktyki języka angielskiego, poszerzenia horyzontów oraz samą formę prowadzenia warsztatów. W piątek odbyło się oficjalne pożegnanie, podczas którego nasi goście mogli spróbować lokalnych produktów, otrzymać pamiątki w formie zdjęć i rysunków,wykonanych przez naszych uczniów. Koordynatorem projektu była Wicedyrektor ds. wychowawczych, pani Celina Wojtoń, a opiekę sprawowały pani Honorata Derda-Kierzkowska i pani Ilona Konieczna.

Opracowała: Ilona Konieczna
Zdjęcia: Magdalena Bajera kl.II a LO


Góra Grosza 2013...
Samorząd Uczniowski właśnie zakończył podliczanie i pakowanie groszy w ramach akcji „Góra Grosza”, w której nasza szkoła corocznie bierze udział. Jest to już XIV edycja,której organizatorem jest Towarzystwo Nasz Dom, pomagające od lat dzieciom w potrzebie. Dzięki zaangażowaniu uczniów i motywacji wychowawców, udało nam się zebrać niebanalną sumę 631,19 zł.
Najwięcej groszy w podstawówce uzbierała klasa 1a, w gimnazjum 1a ,a w liceum (jak również w szkole) 1b.
Dziękujemy wszystkim za poświęcony czas,wysiłek oraz pomoc!

Opiekun samorządu szkolnego - Ilona Konieczna


„Iskierka radości-Szczecińskie Szkoły Potrzebującym”-Słodkie Dni

W ramach akcji „Iskierka Radości” w dniach 9.12.13r.-13.12.13r. w naszej szkole odbyły się „Słodkie Dni”, podczas których uczniowie gimnazjum i liceum sprzedawali domowe wypieki. Dziękujemy wszystkim ,którzy tak wspaniale zaangażowali się w działania. Dzięki naszej społeczności szkolnej udało się nam uzbierać 489 złotych!Gratulujemy klasie 2 a gimnazjum za zebranie największej kwoty w szkole i w kategorii gimnazjalnej, klasie 1b LO za zebranie największej sumy w kategorii licealnej. Na wyróżnienie zasługuje klasa 2 b LO, która sprzedawała słodkości przez 2 dni z rzędu, co wpłynęło na powiększenie zebranej sumy. Podziękowania należą się również fotoreporterkom SU XII LO w składzie: Magda Bajera, Joanna Gumienna oraz Kamila Kakowska.

Szkolny koordynator akcji: Ilona Konieczna

 


Inauguracja akcji „Iskierka Radości”, 07.12.2013 r.

Dnia 07.12.2013 r. w galerii handlowej „Kaskada”, odbyła się inauguracja akcji „Podaruj Dzieciom Iskierkę Radości-Szczecińskie Szkoły Potrzebującym”. W związku z tym,że od lat jesteśmy zaangażowani w akcję, otrzymaliśmy nagrodę Iskra MEGACORA za ogromne serce, za wieloletni udział w Iskierce oraz za przekazanie wszystkich ubiegłorocznych dochodów na jej rzecz. Nagrodę odebrała Wicedyrektor ds. wychowawczych, pani Celina Wojtoń.

Podczas inauguracji na scenie naszą szkołę reprezentowała uczennica klasy 3 Gimnazjum nr 11, Klaudia Kowalczyk, w utworze „One More Night” Maroon 5. Ponadto, wszyscy uczestnicy imprezy mogli podziwiać występ dziewczynek z Polskiego Związku Gimnastycznego, na co dzień uczących się w Szkole Podstawowej nr 33 w Zespole Szkół Sportowych, w składzie: Julia Kulbacka, Natalia Taranowicz, Natalia Franczak, Dagmara Pyzio, Kamila Laska oraz Weronika Sitek. Pokaz przygotowała pani Marta Pihan-Kulesza. Na scenie pojawił się również absolwent XII Liceum Ogólnokształcącego, Michał Grobelny.

Dziękujemy wszystkim za udział w inauguracji, nauczycielom, uczniom występującym na scenie oraz tym, którzy wcielili się w rolę fotoreporterów.

Szkolny koordynator akcji: Ilona Konieczna


KAROL PAWLICKI STYPENDYSTĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Z radością zawiadamiamy, że uczeń kl. II b XII Liceum Ogólnokształcącego Karol Pawlicki otrzymał stypendium Prezesa Rady Ministrów. Stypendium przyznawane jest uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy w danym roku otrzymali najwyższą średnią ocen w szkole i świadectwo z wyróżnieniem.

Karol w towarzystwie mamy oraz pani wicedyrektor Celiny Wojtoń odebrał wyróżnienie z rąk pani Marii Boreckiej, Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Uroczystość wręczenia stypendiów miała miejsce w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie dniu 28.11.2013 r.

Karolowi i Jego Rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


„Z myślą o Niepodległej…”

Z okazji 95 rocznicy odzyskania niepodległości, 12 listopada 2013 r. klasa I b LO uczestniczyła w Konferencji Naukowej „Z myślą o Niepodległej”, zorganizowanej przez Wydział Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Szczecińskiego. Uczniowie mieli okazję wysłuchać niezwykle ciekawych referatów, wygłoszonych przez pracowników naukowych Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych:

- „Ku Niepodległej. Polskie programy polityczne 1917-1918” - prof. dr hab. Adam Wątor,

- „Odbudowa Państwa Polskiego 1918-1919” – prof. dr hab. Janusz Faryś

- „Koncepcja PPS porządku społecznego i gospodarczego w Niepodległej Polsce 1918-1921” – dr Adam Urbanowicz.

Celem konferencji było wieloaspektowe zaprezentowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych aktywności społeczeństwa i państwa polskiego służącej odzyskaniu i utrwaleniu niepodległości przez Rzeczpospolitą w latach 1918-1921.

Wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem uczniów, którzy wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych takich lekcjach historii.

Opiekun: Celina Wojtoń


W dniu 24.09.2013r uczniowie klas Ia i IIa LO   uczestniczyli w wykładach  w ramach Festiwalu Nauki:

 I . klasa I a   na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT :

1.  " Molekularne wrota dla wody " dr inż. Katarzyny Michałek ,
2. " Zastosowanie technik proteomicznych w badaniach profili białkowych tkanek" mgr inż. Łukasza Stańskiego
3." Organizmy modyfikowane genetycznie" mgr inż. Anny Majewskiej, mgr Justyny Zdanowicz

II.  klasa II a LO na Wydziale Biologii US :

 dniu 26.09.2013r uczniowie klasy IIa LO wysłuchali wykładów:

1. " Śmiechoterapia czyli jak odreagować stres "dr Małgorzaty Puc
2. " Świat węży " mgr Piotra Piliczewskiego


W dniu 30.10.2013 r klasa I a LO gościła ponownie na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT .
Temat wykładu "Krótka historia genetyki" , który prowadziła dr Kinga Kowalewska - Łuczak

Uczniowie klas przyrodniczych chętnie  uczestniczą w wydarzeniach naukowych uczelni wyższych miasta Szczecina w związku z nawiązaniem umowy patronackiej z Uniwersytetem Szczecińskim, Wydziałem Biologii i współpracą z Wydziałem Biotechnologii i Hodowli Zwierząt  ,Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Opiekunem i organizatorem zajęć na uczelniach jest Małgorzata Majewska nauczyciel biologii i ekologii ZSS.


Akademia z okazji Święta Niepodległości...

Dnia 7 listopada 2013roku  odbył się uroczysty apel z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodleglości. Uroczystość przygotowali uczniowie szkoły podstawowej (Ala Gabinecka, Ewelina Brzozowska, Patrycja Ulass, Dawid Pyzio-kl. 4, Marta Bogusz-kl.5, Klaudia Wojciechowska, Mateusz Pałyszka, Andrzej Kurowski-kl.6) oraz gimnazjum (Nikodem Kudla, Maciej Skuratowski, Mateusz Andrut-kl. 1a, Laura Jałtoszuk kl.2a, Joanna Kubrak, Wiktor Szkop-kl.2b, Karolina Mikołajczak-kl.3a).

Zaprezentowany program artystyczny przypomniał ważne wydarzenia historyczne – od utraty wolności przez Polskę w wyniku rozbiorów – po jej odzyskanie 11 listopada 1918r. Na apele złożyły się wiersze patriotyczne oraz pieśni związane z tym okresem wykonywane przez chórek szkolny.


Dzień Patrona Szkoły...

Dnia 6 listopada odbył się apel z okazji rocznicy nadania szkole imienia Sportowców Ziemi Szczecińskiej. W czasie uroczystości, która odbyła się pod hasłem "I Ty możesz zostać olimpijczykiem”.

Nawiązano do początków starozytnych  Igrzysk Olimpijskich a  tych, którzy w roku szkolnym 2012/2013 podjęli się trudu walki sportowej i odnieśli sukcesy wyróżniono nagrodą  „SUPER SPORTOWCA”.

Statuetki otrzymali:

Gimnastyka SPORTOWA

Dziewczęta

Kinga Najmark -uczennica klasy II A LO - zawodniczka klasy mistrzowskiej PZG-zdobyła na Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Katowicach brązowy medal w finale na ćwiczeniach wolnych

Nikola Krężelok - uczennica klasy III A LO -zawodniczka klasy mistrzowskiej PZG-na drużynowych Mistrzostwach Polski w Olsztynie zajęła 3 miejsce- na Indywidualnych Mistrzostwach Polski w Katowicach brązowy medal w finale na porfęczach.

Piłka Wodna

Bartosz Szymański - uczeń klasy III A LO wicemistrzostwo polski  seniorów –Arkonia Szczecin

Tomasz Sypuła - uczeń klasy III A LO wicemistrzostwo polski  seniorów –Arkonia Szczecin

GRATULUJEMY.


AIESEC znowu zagościł w XII LO. Tym razem odwiedziła nas Vitaliia Dynia, Ukrainka urodzona w małym miasteczku Stryj nieopodal Lwowa. Vita ukończyła Uniwersytet w Kijowie, gdzie studiowała lingwistykę. Biegle włada jęz. angielskim oraz hiszpańskim.

Przez tydzień od 21 do 25 października 2013r. wprowadzała uczniów klas licealnych w realia Ukrainy. Opowiadała o kulturze, religii, obyczajach, potrawach, muzyce, geografii oraz historii swojego kraju. W projekcie uczestniczyły wszystkie klasy licealne pod opieką p. Ilony Koniecznej i p. Honoraty Derdy-Kierzkowskiej. Koordynatorem projektu była p. Dyrektor Celina Wojtoń.

Uczniowie mieli możliwość porozmawiać z Vitą na temat różnic kulturowych i jej wrażeń z Polski. Zajęcia nierzadko obierały formę swobodnej konwersacji w języku angielskim.     Ostatniego dnia odbyło się pożegnanie Vity, na które uczniowie przynieśli ręcznie wykonane pamiątki z Polski. Vita była bardzo wzruszona i podsumowała swój pobyt w ten oto sposób „It was the best school in Szczecin and that's my honest point of view, l really appreciate the teachers' help and their warm attitude and students' cooperation! I spent a really great time and I'm thankful for that!”

Na koniec wykonane zostały grupowe zdjęcia. Odnajdujesz się na nich?

Zdjęcia i tekst opracowała: Honorata Derda-Kierzkowska


18 październik 2013r. - Otrzęsiny klas pierwszych


Wystawa „Rok Żołnierzy Wyklętych 2013”

         „Wiele upłynęło czasu, nim 4 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę
o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.” Wyklęci (Żołnierze Niezłomni) – określenie żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR.
                     Nauczyciele języka polskiego, historii i WOS-u wraz z uczniami GM i LO przygotowali wystawę poświęconą żołnierzom drugiej konspiracji. Uczniowie gimnazjum mieli okazję szczegółowo zapoznać się z wystwą, gdyż na jej podstawie wypełniali karty pracy.


Europejski Dzień Języków...

Decyzją Rady Europy i Unii Europejskiej, podjętą w 2001 roku ,26 wrzesień jest Europejskim Dniem Języków. Z tej okazji nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego w Zespole Szkół Sportowych przeprowadzili zajęcia, na których pokazali istotę nauki języków obcych i różnorodność kulturową naszego kontynentu. Uczniowie byli odpowiedzialni za oprawę graficzną, którą można podziwiać na korytarzach naszej szkoły. Dziękujemy chętnym uczniom za prace plastyczne!


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014...

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2019

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

  Akceptuję pliki cookie.
EU Cookie Directive Module Information