Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template

Obiady


Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Uczniowie, korzystający dotychczas z obiadów, posiadają niewykorzystane środki
z miesiąca marca, które zostaną przeznaczone na zapewnienie im wyżywienia
w kolejnych tygodniach. Nadpłata w większości przypadków pokrywa okres żywienia do 12.06.br.

 

 Informacja o wysokości opłat za wyżywienie - Czerwiec 2020 r.

Termin wpłat: do 02.06.2020 r.

Kwoty do dopłaty za miesiąc czerwiec: 

 

Uczniowie SP 33

Dni posiłkowe:
1-5.06, 8.06, 15.06, 19.06 ,22-25.06

15,00 zł

dla uczniów powracających do szkoły od 01.06:

0,00 zł

 

Uczniowie LO XII:

 

0 obiady x 5,00 zł= 0,00 zł

Klasa „0”:

 

Dni posiłkowe:
1-5.06, 8-10.06, 12.06, 15-19.06, 22-25.06

91,00 zł

dla uczniów powracających do szkoły od 01.06:

26,00 zł

Nauczyciele:

Dni posiłkowe:

1-5.06, 8.06, 15.06, 19.06, 22-25.06

 

 

12 obiadów x 7,80 zł =  93,60 zł

 

Administracja i obsługa:

 

Dni posiłkowe:

1-5.06, 8.06, 15.06, 19.06, 22-25.06

 

12 obiady x 8,40 zł =  100,80 zł

 

 

 

Prosimy wszystkich Rodziców o zapoznanie się z INFORMACJAMI DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH NA OBIADY W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 –   odnośnik po prawej stronie

 

Opłaty za posiłki prosimy wnosić na konto szkoły nr:  84 1020 4795 0000 9502 0278 2738 

Opłatę na Fundusz Stołówkowy w wysokości 50 zł rocznie (5 zł miesięcznie) prosimy wnosić na konto Rady Szkoły PKO BP nr: 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345 

 


Informacje dla rodziców dzieci przyjętych na obiady w ZSS w roku szkolnym 2019/2010

 

1. Odpłatności za obiady należy dokonywać przelewem, za cały miesiąc z góry, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.
2. Informacja o numerze konta oraz wysokości opłat za obiady w danym miesiącu jest dostępna w szkole oraz na szkolnej stronie internetowej w zakładce Dla rodziców Obiady (informacja pojawia się na stronie do 25-go dnia miesiąca poprzedniego, tj. do 25-go września na miesiąc październik itd.). W tytule przelewu należy zamieścić imię i nazwisko dziecka, klasę, wskazać miesiąc żywieniowy. W przypadku planowanej absencji Rodzice proszeni są o wpłatę pomniejszonej kwoty oraz opisanie w jakich dniach dziecko nie będzie korzystało z obiadów;
3. W sytuacji braku wpłaty w w/w terminie uczeń zostaje skreślony z listy obiadowej w danym miesiącu.
4. Miesięczną kartę abonamentową wydaje intendentka, po ustaleniu faktycznej wpłaty przez rodzica. Dużym ułatwieniem będzie dostarczenie przez dziecka dowodu wpłaty, tj. potwierdzenia dokonania wpłaty wygenerowanego z banku (jeżeli jest taka możliwość dziecko może okazać je na telefonie) lub potwierdzenia z urzędu pocztowego. Istnieje też możliwość przesłania dokumentu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
5. Rodzice mogą odwołać obiad telefonicznie, mailowo lub osobiście u intendentki 2 dni przed planowaną nieobecnością. Rezygnację od następnego dnia można zgłaszać do godziny 14:00 tylko w przypadku nieobecności dziecka w szkole z powodu choroby. Nieodwołanie obiadu jest jednoznaczne z opłatą za ten obiad;
6. Zwrot za zgłoszone nieobecności w danym miesiącu należy odliczyć w następnym miesiącu (rodzice proszeni są o uzgadnianie ilości zwrotów z intendentką);
7. W celu uzyskania wszelkich informacji dot. obiadów prosimy o kontakt z intendentką;


Opłatę na Fundusz Stołówkowy w wysokości 50 zł rocznie (5 zł miesięcznie) prosimy wnosić na konto Rady Szkoły

PKO BP nr: 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345 

 


 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej

 

 I.     ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

1.  Na stołówce, w porze śniadaniowej i obiadowej mogą przebywać wyłącznie dzieci korzystające z posiłków.

2.  Osoby spożywające posiłek mają obowiązek: posiadania karty obiadowej, upoważniającej do odbioru posiłku.

3.  Uczeń zobowiązany jest przestrzegać zasad  BHP w stołówce.

4.  Podczas oczekiwania na posiłek oraz spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania, kulturalnego odnoszenia się do rówieśników, personelu kuchni i stołówki, stosowania się do poleceń i uwag osób dyżurujących. Nie należy prowadzić głośnych rozmów, krzyczeć, biegać po stołówce lub prezentować innych niestosownych zachowań, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych.

5.  W stołówce obowiązuje cisza.

6.  Nie wolno wnosić na teren stołówki plecaków, tornistrów oraz odzieży wierzchniej, jak kurtki, płaszcze.

7.  Uczniowie klas 0-III zobowiązani są do przestrzegania zasad, ustalonych przez opiekuna grupy z pracownikami kuchni, np. poruszania się po stołówce, odnoszenia brudnych naczyń, zasad odbierania dań z okienka podawczego, czy pobierania kompotu, owoców.

8.  Dyżurujący nauczyciel lub sprawujący opiekę nad uczniami kl. 0-III w stołówce pilnuje poprawnego zachowania się uczniów.

 

9.  Wszyscy uczniowie ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad zachowania się w stołówce oraz podporządkować zaleceniom dyżurującego nauczyciela.

           II.     SERWOWANIE POSIŁKÓW:

1.  Przed wyznaczona godziną spożywania posiłku, pracownicy obsługi kuchni nalewają zupę do waz i roznoszą na stoliki. Wazy napełnia się do wysokości ½ (klasy 0-3), ¾ (klasy wyższe).

2.  Przed posiłkiem klas 0-III pracownicy kuchni rozkładają na każdym stoliku komplet talerzy do zupy oraz komplety sztućców.

3. W klasach 0 – II zupę nalewa dzieciom nauczyciel sprawujący bezpośrednią opiekę nad grupą w stołówce, w klasach trzecich uczniowie nalewają zupę sami pod kontrolą nauczyciela.

4.  Starsi uczniowie nalewają zupę samodzielnie z wazy znajdującej się na stoliku.

5.  Wazy z zupą pozostają na stolikach do końca spożywania posiłku. W przypadku potrzeby uzupełnienia pustej wazy, należy zgłosić taką potrzebę nauczycielowi (kl. 0-III) lub w przypadku uczniów starszych odnieść pustą wazę. Pełną wazę na stolik podaje nauczyciel dyżurujący lub w przypadku klas starszych, wyznaczony przez niego uczeń.

6.  Uczniowie klas 0- III, którzy skończyli spożywać zupę, odnoszą puste talerze do okienka za zgodą i pod kontrolą nauczyciela. W klasach młodszych, w zależności od potrzeby, nauczyciel pomaga odstawić talerz do okienka. Następnie dzieci ustawiają się w kolejkę po drugie danie.

7.  Starsi uczniowie odnoszą puste talerze do okienka i ustawiają się w kolejkę po drugie danie.

8.  Odchodząc od okienka z obiadem uczniowie zajmują to samo miejsce przy stoliku, przy którym jedli zupę. Młodszym uczniom (0-IV kl.) nie wolno jednocześnie nieść talerza z drugim daniem i np. kompotu.

 9.  Po spożyciu drugiego dania naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka (zmywalni)

III.     ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.  Nad bezpieczeństwem uczniów, którzy korzystają z obiadów w stołówce  czuwają nauczyciele.

2.  Za ład w stołówce odpowiedzialny jest nauczyciel dyżurujący w stołówce (klasy starsze) oraz osoba sprawująca opiekę nad grupą (0 – III) – podczas spożywania przez nią posiłku.

3. Dyżurujący nauczyciel/ sprawujący opiekę nad uczniami w stołówce pilnuje bezwzględnie poprawnego zachowania się uczniów. Nadzoruje poprawne odnoszenie talerzy i ustawianie się w kolejce po drugie danie.

4.  Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek na niej oraz zgłaszać osobom dyżurującym wszelkie nieprawidłowości.

5.  Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada osoba, która szkodę wyrządziła (np. uczeń  a finansowo jego rodzice).

 6.  W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia a w konsekwencji uczeń korzystający ze stołówki może zostać zawieszony lub pozbawiony prawa do korzystania z obiadów.

  

KULTURALNE ZACHOWANIE W CZASIE SPOŻYWANIA POSIŁKU   
 ŚWIADCZY O NASZYM DOBRYM WYCHOWANIU I KULTURZE OSOBISTEJ

 


Załącznik Nr 1 do Regulaminu korzystania
ze stołówki szkolnej 
 w Zespole Szkół Sportowych w Szczecinie

z dnia 12 września 2018 r.

CENA POSIŁKÓW DLA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH IM.SPORTOWCÓW ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ W SZCZECINIE

  1. Odpłatność za posiłek ustala się na podstawie kosztu surowców zużytych do przygotowania posiłku  (tzw. wsad do kotła), który obecnie wynosi dla uczniów ZSS, za wyjątkiem dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego ( „O” w SP 33) .

Obiad – 5,00 zł

  1. Odpłatność za wyżywienie  (śniadania + obiad) dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego ( „0” w SP 33) wynosi:

Śniadanie + obiad – 6,50 zł.

– Zgodnie z Zarządzeniem nr 262/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dn. 25.06.201r. – zmiana weszła w życie w dniem 03.07.2018 r.

                                                                                                 (Dyrektor Szkoły) 

 

 
© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2020

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

  Akceptuję pliki cookie.
EU Cookie Directive Module Information