Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template

Obiady


 

 Informacja o wysokości opłat za wyżywienie - Wrzesień 2020 r.

Termin wpłat: do 28.08.2020 r.

 

Uczniowie SP 33


21 obiadów x 5,50 zł = 115,50 zł 

Uczniowie  XII LO

21 obiadów x 5,50 zł = 115,50 zł

Klasa „0”


22 dni posiłkowe (od 01.09) x 6,50 zł = 143,00 zł
 

Nauczyciele 


21 obiadów x 
8,30 zł =  174,30 zł

 
 Administracja i obsługa


21 obiadów x 8,90 zł=  186,90 zł
 

 

Prosimy wszystkich Rodziców o zapoznanie się z INFORMACJAMI DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH KORZYSTAJĄCYCH Z OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  odnośnik po prawej stronie.

Opłaty za posiłki prosimy wnosić na konto szkoły nr: 84 1020 4795 0000 9502 0278 2738

 

Opłatę na Fundusz Stołówkowy w wysokości 50 zł rocznie (5 zł miesięcznie) prosimy wnosić na konto Rady Szkoły PKO BP nr: 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345 

 

 

 


Informacje dla rodziców uczniów  Zespołu Szkół Sportowych 
korzystających z posiłków w roku szkolnym 2020/2021

Z dniem 01.10.br. w celu usprawnienia procesu wydawania posiłków, w stołówce szkolnej wprowadzony zostanie system e-stołówka. We wrześniu uczniowie po raz ostatni posługiwać się będą jednomiesięcznymi kartami obiadowymi, które wydawane będą przez Intendenta w czasie trwania zajęć lekcyjnych od 02.09.br. 

Po uiszczeniu płatności za obiady w miesiącu październiku uczeń otrzyma, za dodatkową opłatą, zbliżeniową kartę, niezbędną do otrzymania posiłku. Karta wydawana będzie jednorazowo. Cyklicznie, po zaksięgowaniu Państwa wpłat, będzie ona automatycznie aktualizowana na kolejny miesiąc żywieniowy. Uczeń lub pracownik chcąc skorzystać z obiadu, zbliża kartę do czytnika zlokalizowanego w stołówce szkolnej obok okienka podawczego. W przypadku zgubienia nośnika będzie można nabyć jego duplikat. Za wydanie duplikatu pobierana będzie opłata.

Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

Wyjątki:

W tytule przelewu należy zamieścić imię i nazwisko dziecka, klasę, wskazać miesiąc żywieniowy.
W przypadku planowanej absencji Rodzice proszeni są o wpłatę pomniejszonej kwoty oraz opisanie, w jakich dniach dziecko nie będzie korzystało z obiadów;

Prosimy dokonywać wpłat za posiłki z należytą starannością i terminowością.

Opłaty za posiłki prosimy wnosić na konto szkoły nr:

84 1020 4795 0000 9502 0278 2738


Opłatę na Fundusz Stołówkowy w wysokości 50 zł rocznie (5 zł miesięcznie) prosimy wnosić na konto Rady Szkoły

PKO BP nr: 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345 

 


 REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej

 

 I.     ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

1.  Na stołówce, w porze śniadaniowej i obiadowej mogą przebywać wyłącznie dzieci korzystające z posiłków.

2.  Osoby spożywające posiłek mają obowiązek: posiadania karty obiadowej, upoważniającej do odbioru posiłku.

3.  Uczeń zobowiązany jest przestrzegać zasad  BHP w stołówce.

4.  Podczas oczekiwania na posiłek oraz spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania, kulturalnego odnoszenia się do rówieśników, personelu kuchni i stołówki, stosowania się do poleceń i uwag osób dyżurujących. Nie należy prowadzić głośnych rozmów, krzyczeć, biegać po stołówce lub prezentować innych niestosownych zachowań, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu innych.

5.  W stołówce obowiązuje cisza.

6.  Nie wolno wnosić na teren stołówki plecaków, tornistrów oraz odzieży wierzchniej, jak kurtki, płaszcze.

7.  Uczniowie klas 0-III zobowiązani są do przestrzegania zasad, ustalonych przez opiekuna grupy z pracownikami kuchni, np. poruszania się po stołówce, odnoszenia brudnych naczyń, zasad odbierania dań z okienka podawczego, czy pobierania kompotu, owoców.

8.  Dyżurujący nauczyciel lub sprawujący opiekę nad uczniami kl. 0-III w stołówce pilnuje poprawnego zachowania się uczniów.

 

9.  Wszyscy uczniowie ze względów bezpieczeństwa zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad zachowania się w stołówce oraz podporządkować zaleceniom dyżurującego nauczyciela.

           II.     SERWOWANIE POSIŁKÓW:

1.  Przed wyznaczona godziną spożywania posiłku, pracownicy obsługi kuchni nalewają zupę do waz i roznoszą na stoliki. Wazy napełnia się do wysokości ½ (klasy 0-3), ¾ (klasy wyższe).

2.  Przed posiłkiem klas 0-III pracownicy kuchni rozkładają na każdym stoliku komplet talerzy do zupy oraz komplety sztućców.

3. W klasach 0 – II zupę nalewa dzieciom nauczyciel sprawujący bezpośrednią opiekę nad grupą w stołówce, w klasach trzecich uczniowie nalewają zupę sami pod kontrolą nauczyciela.

4.  Starsi uczniowie nalewają zupę samodzielnie z wazy znajdującej się na stoliku.

5.  Wazy z zupą pozostają na stolikach do końca spożywania posiłku. W przypadku potrzeby uzupełnienia pustej wazy, należy zgłosić taką potrzebę nauczycielowi (kl. 0-III) lub w przypadku uczniów starszych odnieść pustą wazę. Pełną wazę na stolik podaje nauczyciel dyżurujący lub w przypadku klas starszych, wyznaczony przez niego uczeń.

6.  Uczniowie klas 0- III, którzy skończyli spożywać zupę, odnoszą puste talerze do okienka za zgodą i pod kontrolą nauczyciela. W klasach młodszych, w zależności od potrzeby, nauczyciel pomaga odstawić talerz do okienka. Następnie dzieci ustawiają się w kolejkę po drugie danie.

7.  Starsi uczniowie odnoszą puste talerze do okienka i ustawiają się w kolejkę po drugie danie.

8.  Odchodząc od okienka z obiadem uczniowie zajmują to samo miejsce przy stoliku, przy którym jedli zupę. Młodszym uczniom (0-IV kl.) nie wolno jednocześnie nieść talerza z drugim daniem i np. kompotu.

 9.  Po spożyciu drugiego dania naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka (zmywalni)

III.     ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.  Nad bezpieczeństwem uczniów, którzy korzystają z obiadów w stołówce  czuwają nauczyciele.

2.  Za ład w stołówce odpowiedzialny jest nauczyciel dyżurujący w stołówce (klasy starsze) oraz osoba sprawująca opiekę nad grupą (0 – III) – podczas spożywania przez nią posiłku.

3. Dyżurujący nauczyciel/ sprawujący opiekę nad uczniami w stołówce pilnuje bezwzględnie poprawnego zachowania się uczniów. Nadzoruje poprawne odnoszenie talerzy i ustawianie się w kolejce po drugie danie.

4.  Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek na niej oraz zgłaszać osobom dyżurującym wszelkie nieprawidłowości.

5.  Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada osoba, która szkodę wyrządziła (np. uczeń  a finansowo jego rodzice).

 6.  W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego pośrednictwem rodzice ucznia a w konsekwencji uczeń korzystający ze stołówki może zostać zawieszony lub pozbawiony prawa do korzystania z obiadów.

  

KULTURALNE ZACHOWANIE W CZASIE SPOŻYWANIA POSIŁKU   
 ŚWIADCZY O NASZYM DOBRYM WYCHOWANIU I KULTURZE OSOBISTEJ

 

 

© Meet Gavern - Free Joomla! 3.0 Template 2020

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki. Dowiedz się więcej.

  Akceptuję pliki cookie.
EU Cookie Directive Module Information